Prosba všech psů

Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane,
žádné srdce na světě není vděčnější za jakoukoli laskavost
než moje milující srdce.

Nesnaž se zlomit mou duši násilím, já bych i mezi ranami lízal tvé ruce.
Tvá trpělivost a porozumění mne rychleji naučí dělat věci, které si přeješ.

Mluv se mnou často. Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě,
jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu, když zaslechnu tvoje kroky.
Sladší, než ta největší sladkost na světě.

Když je chladno a mokro, prosím, nech mne uvnitř,
protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky.

A já nežádám větší výsadu než čest, sedět u Tvých nohou u rodinného krbu.
I kdybys neměl žádný domov, raději bych Tě následoval přes led a sníh,
než odpočívat na nejměkkčím polštáři, v nejteplejším domově na světě,
protože jsi můj Bůh a já tě oddaně miluji.

Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody, protože já Ti nemohu říct, že trpím žízní.
Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý, abych mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy,
chodit vedle Tebe a být připravený a schopný chránit Tě svým životem, kdybys byl v ohrožení.

A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu zdravý a nebudu mít radost ze života,
nedávej mne od sebe pryč. Raději mne drž jemně ve svých rukou a dopřej mi milosrdný
věčný odpočinek a já odejdu od Tebe s myšlenkou, že
můj osud byl nejbezpečnější v Tvých rukách a
můj život nejkrásnějši po Tvém boku.


Stvoření nejlepšího přítele člověka

Bůh zavolal zvíře z pole a řekl:
Ejhle, člověk je stvořen k obrazu mému. Proto se mu klaň.

Budeš jej bránit v divočině, ochraňovat jeho stáda, hlídat jeho děti, doprovázet jej kamkoli půjde.
Budeš jeho přítelem, spojencem a jeho otrokem.

Konej tyto věci a já tě obdařím instinkty, které nemají ostatní zvířata:
věrností, oddaností a porozuměním, kterými budeš překonávat člověka samotného.

Abych nikdy neuškodil tvé odvaze, nebudeš nikdy moci předvídat svoji smrt.
Abych neuškodil tvojí loajalitě, k chybám člověka budeš slepý.
Abych neuškodil tvému porozumění, bude ti odepřena moc slova.

Budeš rozmlouvat se svým pánem pouze svojí myslí a svýma poctivýma očima.

Kráčej po jeho boku, spi na jeho zápraží, zaháněj jeho protivníky, střež jeho hranice, sdílej s ním jeho utrpení, miluj ho a věř mu.
A na oplátku člověk uspokojí tvoje potřeby a touhy, kterými budou pouze potrava, úkryt a pohlazení.

Buď tichý a buď člověku přítelem. Veď ho po cestě plné nebez- pečí do země, kterou jsem mu slíbil.

To bude tvůj osud a tvoje nesmrtelnost.

PES SLYŠEL A SPOKOJIL SE S TÍM.